Your rainbow panorama_Orginal_2 aarhusaa Your rainbow panorama_Orginal_3

Få Aahus Revision til at gennemgå dit regnskab

Din lokale revisor

Få styr på skat og moms

Rådgivning

Hos Aarhus Revision kan du få løbende rådgivning og sparring omkring virksomhedens forholde, blandt andet i forbindelse med optimering af drift eller likviditet.

Vi kan eksempelvis  hjælpe dig med at lægge nogle realistiske budgetter og løbende opfølgning. Vi gennemgår og analyserer gerne regnskabstal og nøgletal fra din virksomhed og sammenligner dem med andre virksomheder i samme branche, så kan få et indblik i din positionering i forhold til dine konkurrenter.

Rådgivning kan også handle om, hvordan du optimerer konkrete arbejdsgange. Måske køber du varer ind flere gange om måneden men kan opnå store rabatter ved at samle dine indkøb, eller måske har du brug for en kritisk gennemgang af din omkostningsstruktur.

Kort sagt kan du få den rådgivning og sparing omkring meget varierede spørgsmål, der kan være med til at optimere din forretning og dermed skabe bedre resultater for din virksomhed.

Iværksætter

Vi yder hjælp til opstart af virksomhed, derfor er vores første rådgivningsmøde uden beregning, således at du har mulighed for at få den rådgivning der skal til, når du starter som iværksætter. Det er en udfordring at drive virksomhed. Tal fra Danmarks Statistik viser, at ca. 60 % af nyetablerede virksomheder ikke længere er i drift efter tre år. Har din virksomhed sikret sig en god rådgivning der skal til for at komme godt fra god start?

Opstart af virksomhed kan have store personlige og økonomiske konsekvenser, hvis det går galt. Det er derfor afgørende, at opstarten gribes rigtigt an.

Hvordan får jeg succesfuld opstart af min virksomhed?

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at få styr på succeskriterierne for din virksomhed, så du får det bedste grundlag for en succesfuld etablering og opstart af din virksomhed. Du får bl.a. hjælp til:

 • Opstart af virksomhed - den første rådgivningsmøde er uden beregning!
 • En forretningsplan, der beskriver idégrundlaget og planerne for drift og udvikling af virksomheden
 • Budgetter, der sætter fokus på indtjening og likviditet til nødvendig drift og vækst
 • Businesstjek! Der er en grundig analyse af virksomhedens interne og eksterne forholde

Valg af virksomhedsform, der bør være gennemtænkt for at sikre virksomhedens udvikling og f.eks. undgå unødvendige skatter

Det er også vigtigt som nystartet virksomhed, at gennemgå virksomheden med revisoren, således at han/hun kan vurdere om virksomheden i skattemæssig forstand kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, da det modsat fald kan have store økonomiske og personlige udgifter, hvis virksomheden senere hen bliver betragtet som hobbyvirksomhed af skattemyndighederne.

Drifts- og likviditetsoptimering

Vi tilbyder rådgivning om drift af egen virksomhed. Virksomheders succes afhænger af deres evne til at træffe effektive beslutninger, gøre arbejdsgange så hensigtsmæssige som muligt og tilpasse sig markedsvilkår under forandring.

Økonomiske problemer opstår ofte pga. utilstrækkelig økonomisk overvågning, manglende kontrol og styring af risici, manglende evne til at omstille virksomheden til nye markedsvilkår og ineffektive kerneprocesser i virksomheden.

Hvordan opnår jeg succes med virksomheds drift og vækst?

Vi tilbyder din virksomhed rådgivning omkring drift af egen virksomhed og kigger bl.a. på drifts- og vækstforhold i din virksomhed. Du får bl.a. råd og indblik i:

 • Fastlæggelse og optimering af rutiner og forretningsgange
 • Fastlæggelse og test af virksomhedens kerneprocesser for at sikre, at der er sammenhæng med forretningsplanens fastlagte målsætninger og idégrundlag
 • Kortlægning og løbende overvågning af forretningsmæssige risici
 • Businessmåling af virksomhedens økonomiske situation og kortlægning af virksomhedens evne til at tilpasse sig ændrede markedsvilkår som følge af vækst eller recession

Hos Aarhus Revision har vi udviklet et nyt rådgivningsprodukt, som vi kalder for Businessstjek, som er en omfattende analyse rapport af virksomheds interne og eksterne forhold, samt forretningsmæssige risiko vurderinger.

Værdiansættelse af mindre virksomheder

Hvad er min virksomhed værd? Det er både i sælgers og købers interesse at få sat værdi på en virksomhed, der skal handles, men hvordan beregner du værdien, og hvilke virksomhedsforhold får betydning for prisen? Vi hjælper med værdiansættelse af din virksomhed.

Værdiansættelse af en virksomheden er en kompliceret øvelse, der kræver brancheindsigt og praktisk erfaring med beregningsmetoder. Samtidig er der også en række forhold omkring virksomheden, som kan påvirke værdien og i sidste ende også prisen på virksomheden – f.eks. virksomhedsstruktur, økonomi, forretningsgrundlag og kundeportefølje til den daglige drift.

Vi hjælper dig blandt andet med at:

 • værdiansætte virksomheden både ved opkøb eller salg
 • vurdere de områder, der har betydning for værdien af din virksomhed
 • gennemgå de økonomiske nøgletal og giver et kvalificeret bud på fremtidsmulighederne for virksomheden

Særlig tilbud - Hvis du vil vide mere om, hvordan du værdiansætter din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan drøfte dine overvejelser omkring din virksomhedsforhold. Udfyld kontaktformularen med dine oplysninger og spørgsmål, så vi sammen kan få sat en markedspris på din virksomhed!